DREPTURI, LIBERTĂȚI
la viață și integri-
tate (fizică & psihică)
libertate inviolabilă
(cu unele excepții)
la apărare
(într-un proces)
la libera
circulație
la viața intimă
și familială
la învățătură la cultură la ocrotirea
sănătății
la mediu
sănătos
de vot
interzicerea
muncii forțate
la grevă la proprietate
privată
libertatea
economică
la moștenire
domiciliu inviolabil
(cu unele excepții)
secretul
corespondenței
libertatea
conștiinței
libertatea
de exprimare
la informație
de a fi ales de a fi ales în Parla-
mentul European
libertatea
întrunirilor
de asociere munca și pro-
tecția socială
nivelul de
trai
familia
protecția copiilor
și a tinerilor
protecția persoa-
nelor cu handicap
dreptul de
petiționare
dreptul persoanei
vătămată de o
autoritate publică
$
VOT
Contribuția la finanțele publice
Obligația de a apăra țara
+ Îndatoririle tale de cetățean
sursa: Constituția României, titlul II // material creat de: www.funky.ong