ban eur peni
Bugetul este stabilit, în comun, de Comisie, Consiliu și Parlament. Comisia înaintează
un proiect spre analiza Consiliului și a Parlamentului (pot aduce modicări). În caz de dezacord,
instituțiile negociază până ajung la un compromis vizavi de alocarea și dimensiunea bugetului.
Bugetul anual conține sumele convenite în prealabil prin cadrul nanciar multianual (CFM).
Acestea permite U.E. să planice programele de cheltuieli cu câțiva ani înainte (acum: 2014-
2020). CFM denește limitele și prioritățile pe termen lung ale cheltuielilor UE.
Bugetul UE nanțează activități diverse, de la dezvoltarea zonelor rurale și conservarea
mediului, până la promovarea drepturilor omului și protecția frontierelor externe. Comisia
răspunde de cheltuire, chiar dacă la stabilirea bugetului ajută și Consiliul & Parlamentul.
Bugetul e orientat către domenii foarte diferite, cum
ar  agricultura, creşterea creșterea economică,
securitatea granițelor și crearea de locuri de muncă.
esențial: bugetul uniunii
CUM SE CHELTUIE BUGETUL U.E.
trei instituții stabilesc bugetul u.e.
sumele vin din cadrul financiar multianual
comisia e responsabilă de cheltuire
1
2
3
Bugetul U.E. nanțează investițiile menite
să atenueze diferențele economice majore
dintre țările și regiunile UE.
există politica de coeziune
910
MLD
Din venitul național brut
al ecărui stat membru
Din TVA armonizată a
ecărui stat membru
o mare parte din taxele la import
pentru produsele non-UE
surseLE de venit PENTRU bugetUL u.e.
0,3
%
non
UE
0,7
%
+ +
România este unul dintre statele membre care primesc de la
bugetul UE sume mai mari decât cele cu care contribuie.