CUM VREM SĂ ARATE LUMEA ÎN 2030?
7. Energie Regene-
rabilă Accesibilă
13. Combaterea schim-
bărilor climatice
14. Protejarea
vieții acvatice
15. Protejarea
vieții terestre
16. Pace, Justiție și
instituții puternice
8. Creștere Econo-
mică & Muncă Decentă
9. Industrie, Inovație
și Infrastructură:
11. Comunități și
Orașe Sustenabile
12. Producție și
Consum Sustenabil
1. ERADICAREA
SĂRĂCIEI
2. ERADICAREA
foametei
3. SĂNĂTATE
& BUNĂSTARE
4. EDUCAȚIE
DE CALITATE
5. EGALITATE
DE GEN
6. apă potabilă
și SANITAȚIE
Ținta globală: 0% persoane care trăiesc cu un venit mai
mic de 1,25$/zi.
România: 18,2% din români trăiau în 2012 în sărăcie
persisentă
Ținta globală: Dezvoltarea infrastructurii prin prețuri
accesibile și servicii echitabile pentru toți.
România: 20% din totalul întreprinderilor au introdus
politici inovatoare în activitatea lor.
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (Sustainable Development Goals) sunt o serie de ținte globale pe care statele membre ONU le vor folosi pentru a-și
alcătui politicile din următorii 15 ani. Spre deosebire de obiectivele precedente (Agenda 2015 - obiectivele de dezvoltare ale mileniului) în care cei mai
norocoși se implică pentru cei mai defavorizați, în Agenda 2030 ecare stat face partea lui pentru binele colectiv al acestei generații și al următoarelor.
Conceptul de sustenabilitate înseamnă dezvoltare economică, protecția mediului și incluziune socială. Agreate în urma unui amplu proces de
consultare publică ce a durat trei ani, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă cuprind 6 domenii de acțiune: demnitate, oameni, prosperitate, planetă,
justiție, partneneriate și un principiu: acela de a „nu lăsa pe nimeni în urmă.
Ținta globală: reducerea pragului de foamete la 0%
România: a înregistrat progrese din anii 90 de la un
procent al populației subnutrite de la 2% la 0% în 2007.
Ținta globală: Acces pentru toți la locuințe și servicii
de bază decente, accesibile ca preț.
România: 7% rată de reciclare a deșeurilor
municipale în 2011 (față de 0.29% în 2003).
Ținta globală: un program cadru de minim 10 ani
pentru dezvoltarea sustenabilă (producție vs consum)
România: aruncăm anual la gunoi 2,2 milioane tone de
alimente, adică 10% din mâncarea pe care o cumpărăm.
Ținta globală: Consolidarea rezistenței și capacitatea
țărilor de a face față riscurilor schimbărilor climatice.
România: nivelul particulelor ne - 14,85 mg/metru
cub (valoare similară cu cea din regiune) în 2012.
Ținta globală: Reducerea și prevenirea poluării apelor
România: s-au înregistrat 56 de poluări ale apei
accidentale în 2014, dintre care 27 cu produse petroliere.
Ținta globală: Gestionarea sustenabilă a pădurilor.
combaterea degradării terenurilor și dispariția biodiversității
România: 27 de judeţe sunt încadrate în zona de risc, din
care 21 în zona de cod roşu a defrișărilor ilegale.
Ținta globală: Asigurarea unei acoperiri de 100% a
persoanelor cu documente de identitate, inclusiv
certicate de naștere.
Ținta globală: Cooperare la nivel macro
și micro pentru atingerea obiectivelor.
Ținta globală: Reducerea mortalității neonatale și
infantile (la mai puțin de 12 cazuri la 1000 de nașteri,
respectiv mai puțin de 25 cazuri la 1000 de nașteri).
România: În 2012, la ecare 1.000 de copii sub 5 ani s-au
înregistrat 12 decese.
10. Reducerea
inegalităţilor:
Ținta globală: Promovarea incluziunii sociale, economice
și politice a tuturor, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate,
rasă, etnie, religie sau statut economic.
România: Nivelul mediu pe Uniunea Europeana al indicelui
ingalitatii veniturilor a fost depasit in 11 state, inclusiv
Romania, încă din 2009
Ținta globală: Reducerea la 0% a ratei de abandon școlar
și combaterea oricărei forme de diferențiere care împiedică
accesul la educație.
România: În 2014, 18,1% dintre elevi au abandonat școala
(locul 26 din 28 de tări în UE)
Ținta globală: Eradicarea oricărei forme de discriminare
de gen.
România: ocupă locul 70 din 136 de state în indexul
decalajelor de gen, cu scorul de 0.691 (1 = egalitate).
Ținta globală: Facilitarea acces universal și rezonabil la
sisteme de apă potabilă și servicii de sanitație.
România: doar 62,4 % dintre români au avut acces, în
2014, la sistemul public de alimentare cu apa, iar în mediul
rural cifra scade la 25%.
Ținta globală: Creșterea susbtanțială a proporției de
energie regenerabilă din totalul de consum energetic.
România: 41% din energia produsă în România în 2013
a fost din surse regenerabile.
Ținta globală: Atingerea productivității depline în
muncă pentru toată lumea, cu deosebită atenție
asupra persoanelor tinere și a persoanelor cu
dizabilități, bazată pe valorizare și venituri egale.
17. Parteneriate pentru
Atingerea Obiectivelor
MATERIAL INFORMATIV REALIZAT DE
AFLĂ MAI MULTE DESPRE
OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE
DURABILĂ PE
WWW.GLOBALGOALS.ORG