1. PROPUNEREA
2. CONTESTAȚIILE
3. APROBAREA
4. ADOPTAREA
După aprobarea bugetului de stat,
autorităţile locale au la dispoziţie 15 zile
pentru a definitiva o propunere de buget
local şi a o publica.
Cetăţenii pot contesta proiectul de buget
timp de 15 zile de la data publicării sau
afişării acestuia.
În termen de maximum 10 zile de la data
supunerii spre aprobare a proiectului de
buget, Consiliul General se pronunţă
asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul
bugetului local, după ce acesta a fost votat
pe capitole, subcapitole, titluri, articole,
alineate, după caz, şi pe anexe.
La 5 zile după expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor, proiectul
bugetului local, însoţit de raportul
Primarului şi de contestaţiile locuitorilor, e
supus aprobării Consiliul General.
Cheltuielile curente și
veniturile necesare
finanţării lor (pentru
realizarea competenţelor
stabilite prin lege).
1)
FUNCȚIONARE
Veniturile şi cheltuielile
de capital aferente
implementării investițiilor.
DEZVOLTARE
2)
BUGETUL LOCAL ARE 2 COMPONENTE:
BUGET = VENITURI + CHELTUIELI
Pot fi clasificate în 2 feluri
ECONOMICE
DONAȚII
VENITURI PROPRII BUGETUL DE STAT
Subvenții de la bugetul de stat
Subvenții de la alte bugete
Sume defalcate din unele venituri
Uniunea Europeană
Sponsorizări
Prefinanțări și
plăți efectuate
Impozite + taxe
Contribuții
Alte vărsăminte
După destinaţia lor, pentru a evalua alocarea
fondurilor publice unor activităţi sau
obiective care definesc necesităţile publice
(ordine publică, transporturi, învăţământ).
FUNCȚIONALE
CARE E RELAȚIA TA CU BANUL PUBLIC?
CUM SE APROBĂ UN BUGET LOCAL?
Ajunge! De prea mult timp ne lamentăm că politicienii
trateabugetele țării ca pe un borcan cu miere, dar nu facem
nimic constructiv în a-i responsabiliza când vine vorba de
cheltuirea banului public. Știm că bugetele se alcătuiesc din
banii pe care-i dăm pe impozite și taxe, dar, odată ce-i m nu
ne mai interesăm de soarta lor. E păcat, ci avem cum
intervenim în proces. Primul pas e ne educăm despre
bugete. INTRĂ PE WWW.BANIPIERDUTI.RO să vezi înțelegi
traseul banului tău prin hățișul bugetelor de stat și locale.
ȘTIAI CĂ BUCUREȘTIUL A AVUT ANUL TRECUT UN BUGET DE 1 MILIARD DE EURO?
După natura şi efectul lor economic
(cheltuieli de personal, bunuri şi servicii etc);