RANDOM FACT:
Radio Trinitas are cele mai multe
staţii de emisie din țară - 51.
Europa FM e pe locul 2 cu 45.
Emite decizii, instrucțiuni și
recomandări (în prezența a
cel puțin 8 membri și cu
votul a 6 dintre ei).
Votul e deschis
și trebuie motivat.
Ședințele Consiliu-
lui sunt publice.
cn
a
Cele mai multe sancţiuni (59) au fost aplicate de CNA pentru
încălcarea prevederilor legislaţiei audiovizualului privind:
protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine,
precum şi a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale omului.
REGULILE
CONSILUL NAȚIONAL
AUDIO-VIZUALULUI
AL
61
ședințe
publice
145
sancțiuni
conform raportului pe 2015
LEI TOTAL
AMENZI (2015)
69
amenzi
75
somații
publice
Posturile radio-TV trebuie să
asigure o distincţie clară între fapte
şi opinii, să folosească informații
corecte, vericate, pe care să le
prezinte imparțial și cu bună-
credință.
Posturile trebuie să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale
ale omului, viaţa privată, reputaţia şi dreptul la propria imagine.
Garantează condențialitatea
surselor atâta timp cât jurnaliștii
își asumă răspunderea pentru
corectitudinea informațiilor.
SURSE:
Legea audiovizualului 504/2002 +
Codul de reglementare a conținutului
audiovizual
Dacă nu informează corect,
posturile pasibile de amendă
(de la 10.000 lei la 200.000 lei)
Bugetul instituției pe 2017 a
rămas la fel ca în 2016,
anume 9.548.000 lei.
Deciziile au caracter de norme de reglementare în vederea
realizării atribuţiilor sale prevăzute expres în prezenta lege şi,
cu precădere, cu privire la: asigurarea informării corecte a
opiniei publice [...]
CNA e compus din 11 membri
(unul e președinte) cu mandat de
6 ani. Senatul, Camera Deputaților
și Guvernul propun câte 3 membri,
iar Președintele 2 membri.
Consiliul reglementează TV-
ul și radioul. Nu are
jurisdicție” asupra
internetului.
E numit și controlat de
Parlament. Consiliul e
nanțat de la bugetul de
stat.
Monitorizează audiovizualul
(din ociu și la cerere) ca să
se asigure că legea e
respectată.
Asigură protejarea demnităţii
umane, a dreptului la propria
imagine şi protejarea
minorilor.
2.405.000
AUDIO-VIZUALULUI