45 zile
30 zile
30 zile
7 zile
PENSIA PUBL CĂ
PENSIA ESTE O PRESTAŢIE DE NATURĂ
CONTRIBUTIVĂ ŞI REPREZINTĂ UN
VENIT DE ÎNLOCUIRE ÎN CAZ DE
Pierdere a capaci-
tăţii de muncă
(totală / parţială)
Bătrâneţe
Deces
pensia pentru limită de vârstă
Stagiul de cotizare - minim 15 ani, complet
35 de ani. Ambele pot fi reduse (pentru
nevăzători, dizabilitate preexistentă,
grupele I și a II-a de muncă)
VÂRSTA STANDARD DE PENSIONARE
63
ani
65
ani
Cu cel mult înaintea împlinirii 5 ani
vârstei standard de pensionare. Stagiu de
cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare
decât stagiul complet de cotizare
prevăzut de lege
pensia anticipată fără penalizare
a cuantumului drepturilor de pensie
Se acordă indiferent de
stagiul de cotizare realizat;
Necesită o decizie emisă de
medicul expert al asigurărilor sociale
pensia de invaliditate
pensia de urmaș
pensia anticipată parțială
Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă se
diminuează cu 0,75% pentru fiecare lună de
anticipare. La data îndeplinirii condiţiilor pentru
acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia
anticipată parţială devine pensie pentru limită
de vârstă, din oficiu, și se recalculează prin
eliminarea diminuării
Se acordă pentru copiii sau soțul
supraviețuitor al celui
decedat, în anumite condiții
DE UNDE OBȚII INFORMAȚII?
ÎN SISTEMUL PUBLIC AI DREPTUL LA
Tratament
balnear
Bilete de
odihnă
Ajutor de
deces
Pensiile se cuvin de la data îndeplinirii
condițiilor de pensionare. Pensiile se acordă,
ca regulă, de la data înregistrării cererii
Pensiile se stabilesc prin decizie a casei
teritoriale de pensii sau a casei de pensii
sectoriale, în termen de 45 de zile de la data
înregistrării cererii de pensie
documente pentru Casa de Pensii
cum contești decizia de pensionare?
Documentele se depun personal (în nume
propriu sau prin mandatar), printr-o procură
specială; unele documente de completare se
pot trimite și prin scrisoare recomandată
decizia de pensionare
P
Cont online
www.cnpp.ro
Telefon gratuit
0800826727
Casa Teritorială
de Pensii
zile
7
Din momentul în care ai primit comu-
nicarea deciziei de pensionare, ai 30
zile să o contești.
Vei face contestație la Casa Teritorială de Pensii care a emis decizia,
iar ei o vor transmite, în 7 zile de la înregistrare, Comisiei centrale de
contestații din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice.
1
2
Comisia are un termen de soluţionare a
contestaţiei de 45 de zile de la înregistrarea
contestaţiei. În baza documentelor depuse,
poate admite total contestaţia, o poate
admite parțial sau o poate respinge.
3
4
În cazul respingerii contestaţiei, te poți adresa tribunalului din județul
tău, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Ești scutit de la
plata taxei de timbru. Hotărârile care nu sunt atacate în
instanță, în termenul prevăzut de lege, rămân definitive.
Material informativ realizat de Lider Just și
Funky Citizens - www.liderjust.ro // www.funky.ong