Durata timpului tău de lucru nu poate depăși media de 8 ore/zi.
Ai dreptul la compensare în bani dacă lucrezi peste 8 ore +
perioade de repaus compensatorii echivalente.
Contractul tău de muncă trebuie să conțină în
mod obligatoriu: durata perioadei de muncă,
moneda în care vei fi plătit, activitățile pe
care le vei desfășura.
Zilierii sunt persoane care lucrează ocazional, fără un
contract de muncă. Apar doar în anumite domenii:
agricultură, manipulare de mărfuri, întreținere, etc.
Contractul trebuie să cuprindă: durata muncii,
programul de lucru (și condiţiile în care se poate
modifica) + interdicţia de a efectua ore suplimentare.
MUNCEȘTI? AI DREPTURI!
munca
de noapte
munca temporară
munca în
străinătate
MUNCĂ TEMPORARĂ
PE DURATĂ DETERMINATĂ
CU TIMP PARȚIAL
MUNCA CU ZIUA
NORMĂ PARȚIALĂ
MUNCA CU ZIUA
ore/zi
duratĂ medie:
8
Orele suplimentare, dacă sunt permise
prin contract, sunt plătite suplimentar.
Contractul individual de muncă
pers. fizică/juridicăpers.fizică
PRESTEAZĂ MUNCĂ
Salariat
Angajator
$ALARIU
De regulă se încheie pe durată nedeterminată
22:00 — 6:00
Nu poți lucra de noapte dacă
nu ai împlinit 18 ani, ești
însărcinată sau ai născut.
Agenţii de ocupare a forţei
de muncă în străinătate îți
pot percepe un tarif de
mediere, dar nu au dreptul
să-ți ceară alte taxe, nu pot
să-ți rețină din salariu și nu
îți pot solicita garanții.
DURATĂ
DURATĂ
DURATĂ
DURATĂ
PLATA
SALARIU
SALARIU
DREPTURI
la finalul fiecărei zile de lucru
lucrează mai puțin de 8 ore/zi
se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat,
prin comparație cu salariul unuia care lucrează 8 ore/zi
nu datorează contribuții sociale, deci nu sunt
asigurați social (pensii, șomaj, sănătate)
maxim 90 zile/an pentru același beneficiar
Misiunea de muncă temporară e perioada în care
angajatorul tău te pune la dispoziția unui utilizator,
pentru a face o sarcină precisă, cu caracter temporar .
poate fi, inițial, până la 2 ani; cu acordul
părților, se poate prelungi până la maxim 3 ani
e plătit de agentul de muncă temporară
Contract pe maxim 36 de luni.
pe perioadă determinată
Contractul se poate încheia doar în formă scrisă, cu
precizarea clară a duratei pentru care se încheie.
În relația cu același angajator, se pot încheia
succesiv cel mult 3 contracte individuale
de muncă pe durată determinată.
Alte modalități de angajare în muncă
EXISTĂ ȘI ALTE MODALITĂȚI DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ
DACĂ EȘTI ANGAJAT, AI DREPTUL LA MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCĂ.
Ai obligația de a te prezenta la programele de instruire.
Nu poți începe efectiv munca pe postul tău, dacă nu ai
fost instruit în domeniul securității și sănătății în muncă.
Material informativ realizat de
www.funky.ong // www.liderjust.ro