ONORATĂ INSTANȚĂ
Soluționează conflictele care privesc valori ale
statului, așa încât se judecă statul (prin
procurorii de la parchete) cu infractorii (cei care
atentează la viața, proprietatea, sănătatea unei
persoane, la siguranța și ordinea publică a
tuturor, la bunul mers al instituțiilor, în
beneficiul cetățenilor).
penal
Soluționează conflictele care privesc valori de
conviețuire, legate de aplicarea legii de către
instituții, deci conflicte între persoane și autorități
(acte, decizii administrative, protejarea sau
fructificarea unor drepturi sau obligații ale
persoanei față de instituții și viceversa);
contencios
administrativ
Soluționează conflictele care privesc valori
personale, între persoane (avere sau moștenire,
reputație și divorț, interese de afaceri sau
fructificarea proprietății intelectuale);
civil
Instituție a sistemului de justie în care
lucrează judecătorii care împart
dreptatea; clădirea în care funcționea
această institie (judecătorie, tribunal,
curte de apel, curtea supremă).
ce e o instanță?
judecătorii
tribunale
înalta curte
curți de apel
ie
ra
r
hia insta
nțe
lo
r
cele trei secții specializate ale instanțelor
BUN DE ȘTIUT: CURTEA
CONSTITUȚIONALĂ E O CURTE
SPECIALĂ, CARE NU FACE PARTE
DIN SISTEMUL DE JUSTIȚIE