CĂSĂT
RIA & AVEREA
Dacă soții NU vor să dețină bunurile în comun,
ei pot să încheie în fața notarului o convenție
convențiE
matrimonială
Bunurile (obiectele + bani) dobândite de
soți sunt proprietatea comună a acestora.
Averea soților este în general comună
- regimul comunității legale.
Soții pot deține averea în orice
alt mod, prin încheierea unei
convenții matrimoniale.
Ambii soți se pot folosi de bunurile comune, dar nu le
pot vinde sau dona decât cu acordul amândurora.
bunurile obținute
înainte de căsătorie
moștenirea și
donațiile
obiectele de uz personal sau folosite
de unul dintre soți pentru serviciu
drepturi de proprietate intelectuală
premii și recompense, lucrări știintice și
literare, proiecte artistice sau de investiții
despăgubiri sau alte indemnizații
Bunurile soților se presupun a 
comune, până la dovada contrară.
Faptul că un bun este proprietatea exclusivă a unuia
dintre soți poate  dovedit în orice modalitate:
martori, facturi, chitanțe etc. Păstrează toate
documentele doveditoare privind obiectele/sumele de
bani proprii! Acestea pot  folosite ca probă în
cazul unui partaj.
Comunitatea legală
Sotii pot opta pentru regimul separației de
bunuri - ecare partener va  proprietar
exclusiv asupra bunurilor obținute de el/ea
atât inainte, cât și după căsătorie.
separația de bunuri
Daca varianta separației totale de bunuri este
considerată prea radicală, soții pot incheia o
convenție matrimonială care să lărgească sau,
după caz, să restrângă sfera bunurilor
proprietate exclusivă sau comună.
convenția e flexibilă
nu sunt comune
Următoarele bunuri sunt proprietate exclusivă a ecăruia dintre soți:
în epoca modernă
întortocheate
sunt căile
Infograc realizat de Funky Citizens
cu ajutorul Ruxandrei Vișoiu.