Dacă ai găsit un loc ideal în care
să te muți, insistă să semnezi un
contract de închiriere scris!
STAI CU
CHIRIE?
Contractul să e înregistrat la ANAF. Astfel,
proprietarul va plăti impozitul din propriul său buzunar.
Să nu existe clauze prin care proprietarul să te oblige să
plătești tu impozite, o astfel de clauză este nulă.
Deși nimeni nu te obligă, e mai bine să închei contractul de
închiriere în scris sau să îl semnezi în fața notarului. Forma scrisă
este preferabilă pentru ca atât tu, cât și proprietarul să cunoașteți
drepturile și obligațiile pe care le aveți în cazul închirierii. Dacă unul
dintre voi nu își execută obligațiile, contractul scris poate  folosit ca
probă în instanță.
Chiria va  plătită în modalitatea și la valoarea stabilită de voi. Cere
proprietarului să îți elibereze o dovadă scrisă (preferabil o
chitanță) de ecare dată când plătești chiria. Te va scuti de probleme
dacă intervin pe viitor neînțelegeri cu privire la contractul de închiriere.
Trebuie să îți predea apartamentul în bună stare pentru a 
folosit. El nu are voie să te deranjeze sau să vină peste tine
neanunțat. Proprietarul poate însă să verice periodic că totul
este în regulă în apartament, anunțându-și vizita dinainte.
E obligat să facă toate reparațiile necesare pentru a păstra aparta-
mentul în bună stare (instalația electrică, canalizarea, inltrații,
mucegai etc.). Singurele reparații pe care ești tu obligat să le faci
sunt cele minore, rezultate în mod resc din utilizarea casei (nu
poți cere proprietarului să schimbe becul ars sau să vopsească
peretele pe care l-ai stropit cu vin la o petrecere).
Dacă proprietarul întârzie să facă reparațiile de mai sus, fă-le pe
cheltuiala ta și păstrează dovezi pentru a-i cere ulterior banii -
chitanțe de la meșteri, poze înainte și după reparații.
Trebuie să plătești
chiria la timp și la
valoarea pe care ați
stabilit-o în contract.
Trebuie să îl anunți din timp pe proprietar dacă este nevoie să se facă reparații în
apartament. Dacă aceste reparații durează mai mult de 10 zile, poți cere o reducere a
chiriei corespunzătoare lipsei de folosință a apartamentului sau a unei părți din acesta.
La încetarea duratei de închiriere,
vei avea preferință față de alți
potențiali chiriași pentru
încheierea unui nou contract.
Trebuie să îți dea înapoi garanția la sfârșitul perioadei de închiriere,
reținând valoarea eventualelor cheltuieli la întreținerea și reparații
care cădeau în sarcina ta.
AFLĂ CARE-ți SUNT
DREPTURILE LEGALE
CHITANȚ
Ă
PROPRIETARUL
datele de identicare ale proprietarului,
chiriașului și ale apartamentului
durata
închirierii
valoarea
chiriei
modalitatea
de plată
și ziua plății
garanții cerute
de proprietar
CHIRIAȘUL
are următoarele
OBLIGAȚII
are următoarele
OBLIGAȚII
www.funky.ong
Infograc realizat de
Funky Citizens cu ajutorul
Ruxandrei Vișoiu