Te ajută dacă crezi că ți-au
fost încălcate drepturile și
libertățile de către autorități.
Sesizează Curtea Constituțională
privind neconstituționalitatea
legilor și ordonanțelor.
Coordonează activitatea de
prevenire a torturii în
locurile de detenție.
Sesizează instanțele de
contencios administrativ.
ce atribuții are avocatul poporului?
AV CATUL POPORULUI
Contrar impresiei pe care ți-o poate lăsa
numele, Avocatul Poporului nu e o singură
persoană, ci e o instituție care îți apară
drepturile atunci când intri în conict cu
autoritățile administrației publice sau cu
regiile autonome.
Numele și domiciliul persoanei zice lezate, drepturile care au
fost încălcate de autoritățile publice, autoritatea sau funcționarul
vinovat, dovada comportamentului abuziv al autorității publice.
Poți depune petiția: personal
sau prin poștă, la sediul
central sau la birourile
teritoriale; pe e-mail, la
avp@avp.ro sau prin fax, la
021/312 49 21.
Nu îți face griji cu privire la
costuri - petițiile către
Avocatul Poporului sunt
scutite de taxă de timbru.
PETIȚIA VA CUPRINDE OBLIGATORIU
URMĂTOARELE ELEMENTE:
4
Legi adoptate în Parlament
Acte ale Guvernului
(cu excepția ordonanțelor)
Activitatea Președintelui României,
a deputaților sau senatorilor
Hotărâri ale instanțelor de judeca
sau ale Curții Constituționale
Avocatul Poporului
NU soluționează
petiții
privind
Instituția Avocatului Poporului este autonomă și independentă față de orice altă
autoritate publică. Avocatul Poporului e numit de Parlament, pentru un mandat de 5 ani.
Contactează Avocatul Poporului în
maxim un an de la primirea acestui
răspuns, printr-o petiție scrisă
Contactează autoritatea publică cu
pricina - fă o cerere scrisă, pentru care să
ceri un număr de înregistrare.
1
Păstrează dovada comportamentului abuziv al
autorității: răspunsul scris care te nemulțumește
sau, după caz, propria ta cerere cu număr de
înregistrare în cazul în care funcționarul a
refuzat să răspundă cererii tale.
2
3
CE SĂ FACI CÂND ți se ÎNCALCĂ DREPTURILE
Infograc realizat de Funky Citizens
cu ajutorul Ruxandrei Vișoiu.
Actualul Avocat al Poporului este
Victor Ciorbea - fost Primar al
Bucureștiului și fost Prim-
Ministru (1996 -1998).