UNIUNEA EUROPEANĂ
Uniunea Europeană este un parteneriat economic și
politic, la care sunt parte 28 de state europene. România
a aderat la Uniunea Europeană în anul 2007.
Una dintre componentele UE este Uniunea Economică și
Monetară. Aceasta presupune o politică monetară
comună, prin introducerea monedei unice Euro (€).
Dorești să lucrezi pentru Uniunea Europeană? Intră pe
site-ul www.EU-careers.eu pentru a aa posturile scoase
la concurs și a obține îndrumare în procesul de recrutare.
Drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni se
stabilesc printr-o Cartă ce are putere de lege la nivel
european.
Împreună cu Consiliul UE adoptă bugetul Uniunii
și adoptă legi, în baza propunerilor Comisiei
Europene. Membrii PE sunt aleși de către cetățenii
Uniunii și au un mandat de 5 ani.
Garantează respectarea dreptului UE și aplicarea
unitară a acestuia in toate statele membre.
Curtea de Justiție
Curtea de conturi
consiliul u.e.consiliul european
Față de PE și Consiliul UE, care au în principal funcții
legislative și bugetare, COM are un rol executiv - apără
interesul general al UE, propunând acte legislative,
asigurând respectarea acestora și implementând
politicile și bugetul Uniunii.
Asigură colectarea și utilizarea
corectă a fondurilor UE, precum și
gestionarea lor în mod ecient.
Format din șei de stat sau de guvern ale statelor
membre, acest Consiliu stabilește direcția politică
generală și prioritățile UE, însă nu adoptă legi.
Funcția legislativă este lăsată în atribuțiile
Parlametnului și Consiliului Uniunii Europene.
Consiliul Uniunii Europene (a nu se confunda cu
Consiliul European!) - în cadrul acestuia se întâlnesc
miniștrii statelor membre, pentru a discuta legislația
europeană. Președinția instituției este asigurată, prin
rotație o data la 6 luni, de câte o țară membră UE.
6 instituții fundamentale ale uniunii europene
parlamentul
comisia
1958
1973
1981
1986
1995
2004
2007 2013
STATELE MEMBRE ALE UNIUNII, ÎN ORDINEA ADERĂRII
Danemarca
Marea Britanie
Irlanda
Grecia
Spania
Portugalia
Austria
Finlanda
Suedia
România
Bulgaria
Croația
Franţa // Germania
Belgia // Luxemburg
Olanda // Italia
Polonia // Lituania
Cehia // Slovenia // Slovacia
Estonia // Letonia // Ungaria
Malta // Cipru
Infograc realizat de echipa Funky Citizens cu ajutorul prompt al Ruxandrei Vișoiu.
Aă mai multe despre proiectele noastre pe www.funky.ong